จำนวน 15 เพลง
ยิ่งเบื่อยิ่งรัก
Ten To Twelve
1-100
Somkiat
55
Youth Brush
แกล้งป่วย
Jida
Octopussy
Gym And Swim
Trial and Error
Phum Viphurit
พร้อม / prompt.
mints
บางสิ่ง(ที่...ไป)
Ewery
อย่ากลัวการกลับมา
The Hook
ตัดสินใจ (Again)
Safeplanet
พูด
The YERS
I'm a Feeder
Yellow Fang
D.I.Y (do it yourself)
SLUR
ชายคนแรกผู้มอบดอกไม้ให้เธอ
MOLE THE EXPLOSION
ให้แม่และคุณ
Plot