จำนวน 16 เพลง
ลืม
Corncan
ยังคิดถึงเธอ (Error)
Last Boy on Earth
ภาพเก่า
SLUR
ฤดู
Dept
และเช้าวันหนึ่ง
This lost radio
อาวรณ์
Polycat
สิ่งที่เธอฝากไว้
Safeplanet
4.00 A.M.
Solitude Is Bliss
ช่วงเวลา
Zweed n' Roll
ลิปสติกบนลิปสติก
Apartment Khunpa
ขอ
Lomosonic
0.01
Varis
วินเทอร์เรน
YENTED
อีกครั้ง
loserpop
ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม
Ink Waruntorn
โอกาสสุดท้าย
Tattoo Colour