จำนวน 18 เพลง
ละอาย (SRY)
YENTED
นอนหน่อยไหม?
ANATOMY RABBIT
เวลาที่เราพบกัน
Moving And Cut
อย่างน้อย (Sunset)
Safeplanet
รู้ดี ( Loop Exit )
Fahlithh
Tolerant
Driver Boy
หมวกเมฆสีรุ้ง
YEW
LORD
DOGWHINE
Head In The Sand
Death Of Heather
GAZEKATE - Don't Get Yourself Dry
GAZEKATE
WAY WE ARE feat. Podchara Kumchaiskul
daynim
I love to sleep more than you feat.Yonlapa
DOORPLANT
ห่างกันทุกครั้งห่างกันทุกวัน! ( tissdance! )
TheBiirthdayParty
เมดูซา (Medusa) Ft. URBOYTJ
HENS
I Am Supernova
Panician
ต่อให้…ก็แพ้ (Runner-Up)
loserpop
เปลี่ยนไปแล้วทุกอย่าง (Everything Has Changed)
Uncle Ben
The Deja Vu
Rosalyn