จำนวน 19 เพลง
ฟ้าประหลาด
Television off
ให้เธอหายไป (Bing Bing)
Television off
หากจะเพียงขอ(sincare)
PURPEECH
ภาพถ่ายวันวาน(1920)
PURPEECH
อาจเป็นเพราะฉันเอง(me.)
PURPEECH
เพลงรักในวันลา (Bye love)
Lower mansion
วน (Cojon)
Lower mansion
ภาพแทนใจ (Lost)
Lower mansion
Acrophobia
Penguin Villa
น้อยนิดมหาศาล
Penguin Villa
ปล่อยให้ตัวฉันไป
Moving And Cut
อย่าเลย...อย่า(ทรมาน)
Moving And Cut
บ่า
Moving And Cut
Her FT. ARARYOZI, CHOCOLATE - T
YENTED
พร้อมพัง (B.G.A.F)
YENTED
หินหยดลงน้ำ
YENTED
4.00 A.M.
Solitude Is Bliss
เพียงสิ่งเดียว
Solitude Is Bliss
No Star In The Sky
Solitude Is Bliss