จำนวน 11 เพลง
น้ำค้าง
Desktop Error
คำในใจ - Straight
Smallroom Compilations
ที่
Youth Brush
Fancy I
Summer Dress
ออกไปข้างนอก (Penguin Villa Cover)
Solitude is Bliss
เสื้อร้องไห้
Apartment Khunpa
Too far
Lukpeach
The Mountain Is Calling
Plastic Plastic
ไม่ไปไหน
Costlywood
พบกันใหม่ ? (So Long)
Polycat
ม้าป่า
The Richman Toy