จำนวน 12 เพลง
ข่าวดี
Polycat
ดอกไม้ไฟ
Mirrr
ไม่อยากฟัง
Serious Bacon
คำตอบ
Zero Gravity
มัธยม
Polycat
ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม
Ink Waruntorn
ข้างกัน Feat. ออม Telex Telexs
Three Man Down
ถึงเวลาฟัง
mints
ไวน์ลดา
The TOYS
Hello, Anxiety
Phum Viphurit
ยังไปไม่ไหว
Earth Patravee
แล้วไง
Copter