จำนวน 15 เพลง
Say Hey!!!
PARIM
Wish feat. พิ้ง Vivid Dream
Fourtwosixx
Falling you.
Perfectly Casual
Over
Yuppadee
Dark Valentine
Naked Astronaught
Paradise
Morg
I won't drown
Ten Layers of Air
WTFwwy
Flowever X The Neighbors
Buoyancy
Deep Sky Object
Sweet Light
Sawat
Exit
Casinotone
Back again
EAOWEN
Night Shift
Silver Moony Fish
11.15 AM
PARIM
ไม่เคยมองเห็น
KRITZ