จำนวน 20 เพลง
รักในอากาศ (Love In The Air)
Pizza Wattaka (feat. Pueng C.A.D.)
I Miss U2 - 60 C
No More Belts Compilation
Penphara: June*Subnai
Panda Records Compilation
หมื่นคำลา
Siam Belts Club
Farang Boyz (Single) JazzInLove ft. Dj. Ela Alegre
JazzInLove
CLOSE
DOROTHY
หากฉันเป็นหนังสือ
Sathorn
Dear Moon ชมจันทร์
Selina and Sirinya
Per(สุดแท้แต่)
Little Fox
Dreamin' ฝันไปหรือเปล่า
Suburbian
น้อยก็หนึ่ง
ArakAbakaz
พอ
Atit Sornsongkram
สุขฝัน
Neungburuj Butchaingam
ในฝัน
PeaceSign
Sorrow
Cloud Behind
Broken
Katsue
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
Rik Wachirapilun
บางกอกใหม่
Arai Ja
Rice mix
Ugly Mountain
Once - Koichi Shimizu
SO::ON DRY FLOWER Compilation