จำนวน 15 เพลง
ฝิ่นหนาว (Winter Opium)
JINTA
police
Yena
ครอบครอง
Hugo
คนจนหน้ามนต์
Geum-Da-Geum
โลภ(track5/9)
Asss
ขอเหลือแต่ตัวเปล่า
My Post Life
เจ้าสาวไฉไล
Aphirom
บทเพลงของสามัญชน feat.Arm AMATA
The Commoner
มนุษย์เงินเดือน - สหายเขียว
No Signal Input Compilations
สหายแห่งสายลม (Sahai Hang Sailom)
Sahai Hang Sailom
ย้ายรัง
Solitude Is Bliss
Free Bird
Sanim Yok
มายา (Maya)
Rasmee
คนนอก The Outsider
Migrate to the Ocean
ดึกแล้วคุณขา
Apartment Khunpa