จำนวน 16 เพลง
ติดจรัส ตัดจริต
Lord Liar Boots
D-OK
Summer Dress
ฉาก
J.K.bua
พูด
The YERS
โลกหมุน - ฟ้อนเล็บเจ็บมาเยอะ
New Kids In The Boxx
ปากดี
Maiyarap
ไม่มีอะไรใหม่หรอก ทุกอย่างแม่งก็เก่าหมด
Plot
ที่จริงไม่มี ที่มีไม่จริง - Cassette Sleeper
Sbyderman
BITCH
The Young Wolf
หงุดหงิดระดับ 7
She Should Be A Machine
โกหก
Tattoo Colour
ครั้งสุดท้าย - Bean Napason
New Kids In The Boxx
She's Hot
Groove Riders
ขาหมู
Tattoo Colour
ดูหมา (Barking Dog)
SLUR
Selfish
Yellow Fang