จำนวน 20 เพลง
We're Dancing Like Crazy - Commentary
Fungjai
We're Dancing Like Crazy
Plastic Plastic
เปิดประตู - Commentary
Fungjai
เปิดประตู
Plastic Plastic
The Trip - Commentary
Fungjai
The Trip
Plastic Plastic
วันก่อน - Commentary
Fungjai
วันก่อน
Plastic Plastic
Still Awake - Commentary
Fungjai
Still Awake
Plastic Plastic
With Me - Commentary
Fungjai
With Me
Plastic Plastic
The Moutain Is Calling - Commentary
Fungjai
The Mountain Is Calling
Plastic Plastic
Gardening - Commentary
Fungjai
Gardening
Plastic Plastic
หยิบแฮมเป็นแผ่นที่หก - Commentary
Fungjai
หยิบแฮมเป็นแผ่นที่หก (Album Version)
Plastic Plastic
Last Weekend - Commentary
Fungjai
Last Weekend
Plastic Plastic