จำนวน 10 เพลง
We're Dancing Like Crazy - Commentary
Fungjai
เปิดประตู - Commentary
Fungjai
The Trip - Commentary
Fungjai
วันก่อน - Commentary
Fungjai
Still Awake - Commentary
Fungjai
With Me - Commentary
Fungjai
The Moutain Is Calling - Commentary
Fungjai
Gardening - Commentary
Fungjai
หยิบแฮมเป็นแผ่นที่หก - Commentary
Fungjai
Last Weekend - Commentary
Fungjai