จำนวน 28 เพลง
อพล.
Kanont Charncliche
ชิชิมารุ (Puppy Love)
Sleeper 1
วันศุกร์
Plastic Plastic
I12cu (I want to see you)
Smallroom Compilations
Lala Is Love
Bear-Garden
Dancing On The World
HubbaBubbas
Adore
Phum Viphurit
Just Sayin'
H 3 F
ถ้าหาก
YENTED
Lido
Soft Pine
ทัศนศึกษา
Seal Pillow
ยังเยาว์
ANATOMY RABBIT
CHOCOLATE
PLASUI PLASUI
Keep cold
Numcha
American High-School
Gym And Swim
Love Love
Lukpeach
Now I'm Fall In Love
Smallroom Compilations
ถ้าเรายังเป็นเด็ก
Summer Stop
ฉันยังเก็บไว้ (Girl & Boy) feat. Earth Patravee
Whal and Dolph
พูดไม่ออก
The TOYS
อาย
Somkiat
Summer
YEW
นาฬิกา
Poomjit
รอยยิ้มสีชมพู
Diaries
The Diary
LANDOKMAI
เวลาเธอยิ้ม You Had Me At Hello (Old School Version)
Polycat
รักแท้
Armchair
รักคือสิ่งสวยงาม
Superbaker