จำนวน 25 เพลง
อพล.
Kanont Charncliche
ชิชิมารุ (Puppy Love)
Sleeper 1
วันศุกร์
Plastic Plastic
I12cu (I want to see you)
Smallroom Compilations
Lala Is Love
Bear-Garden
Dancing On The World
HubbaBubbas
Adore
Phum Viphurit
Just Sayin'
H 3 F
ถ้าหาก
YENTED
Lido
Soft Pine
ทัศนศึกษา
Seal Pillow
CHOCOLATE
PLASUI PLASUI
Keep Cold
Numcha
American High-School
Gym And Swim
Love Love
Lukpeach
Now I'm Fall In Love
Smallroom Compilations
ถ้าเรายังเป็นเด็ก
Summer Stop
ฉันยังเก็บไว้ (Girl & Boy) feat. Earth Patravee
Whal and Dolph
พูดไม่ออก
The TOYS
อาย
Somkiat
Summer
YEW
นาฬิกา
Poomjit
รอยยิ้มสีชมพู
Diaries
เวลาเธอยิ้ม You Had Me At Hello (Old School Version)
Polycat
รักคือสิ่งสวยงาม
Superbaker