จำนวน 11 เพลง
หนีไป
electric.neon.lamp
รองเท้าเก่า
Tattoo Colour
หรือ (OR)
SLUR
ปล่อยให้ตัวฉันไป
Moving And Cut
ลบได้แค่ไหน - Boss FEVER Feat. Karn THE PARKINSON
FEVER
ฤดู
Dept
1%
Stamp
มนุษย์ล่องหน
Superbaker
อยากฟัง
Summer Stop
ร (W8)
Gene Kasidit
เฟรนด์โซน
Nick Sarunyu