จำนวน 26 เพลง
Strange Words
MICO
The Future Light (อนาคตรัศมี)
Chladni Chandi
Test
Abstraction XL
เครื่องจักร: Philosopher Brothers
Panda Records Compilation
ส่วนลึก
Desktop Error
Lo-Fi Drum
FREEMAN
Morning
Yellow Fang
Bangsaen Lady (นวลนางบางแสน)
Khana Bierbood
mushroomtherapy
HolidayForever
ในท้องฟ้า (Peel Sky)
Cloud Behind
ดวงดาวลอยคว้าง
Buddhist Holiday
รองเท้า
l _ / \ - l _ / \
Follow The Heart
THE WHITEST CROW
Can't Wake Up
Ugly Mountain
แกงไตปลา
Yena
ติชิลา
Rik Wachirapilun
Vela(Melting)
PLERN PAN PERTH
หงส์
BuppahPsyche
แมว(แด่ แคทรียา)
Sa-Hai Keaw
ร่องรอยที่ล่องลอย
SAPAPSUPAP
Jungle
Mat Chi Maa
Rich Man's War, Poor Man's Blood
Solitude Is Bliss
เคมี - VEGA
No Signal Input Compilations
Kissy Suzuki
Plastic Section
บางสิ่ง : YELLOW STONER
YELLOW STONER
เขาหัวโล้น (Live)
JINTA