Something Sweet
Something Sweet
2022 Something Sweet
จำนวน 5 เพลง
รักฉันที่เคยมอบให้เธอ
Something Sweet
รักเธอมหาศาลมากมาย
Something Sweet
แล้วแต่คุณฉันใด แล้วแต่ใจฉันนั้น
Something Sweet
หากเธอต้องไป
Something Sweet
กาลครั้งหนึ่ง นานเกินกว่าจะรอ
Something Sweet
อิสระ (Independent Artist)
เชียงใหม่
ประวัติศิลปิน
ชีวิตมีคุณค่า กินยาให้ถูกอาการไข้