No Stylist
No Stylist
2021 Fungjai Session - No Stylist
จำนวน 1 เพลง
เครื่องจักร (Machine) feat. เก่ง ธชย [Fungjai Session]
No Stylist
2020 Everybody Loves (Single)
จำนวน 1 เพลง
Everybody Loves feat. Suzie Wadee
No Stylist
BEC-Tero Music
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
No Stylist โปรเจคจากโลกในอนาคตปี 2128 ชายหนุ่มสองคนถูกสร้างกลับขึ้นมาเป็น Cyborg (ไซบอร์ก) และได้ถูกส่งกลับมายังโลกปัจจุบัน เพื่อทำภารกิจและต้องการบอกให้รู้ว่าโลกในปี 2128 นั้น มีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่แย่ลง ศีลธรรมของมนุษย์เริ่มสวนทางกับเทคโนโลยี ต้นไม้เหลือเพียง10% มลพิษสูงกว่าออกซิเจน ระบบทรัพยากรต่างๆใกล้จะหมดลง ในแต่ละภารกิจนั้น No Stylist จะนำเสนอผ่านดนตรีแนว Electronic Pop เปิดตัวด้วยซิงเกิ้ลแรก "ขับรถมือเดียว"