จำนวน 18 เพลง
วันศุกร์
Plastic Plastic
รฟท (Prompt)
Two Pills After Meal
อากาศ
Yanin
ธันวาคม (December)
Zweed n' Roll
ในตอนนั้น
Seal Pillow
I12cu (I want to see you)
Smallroom Compilations
คำสาป
Pango
ก้าวก่าย
Stoondio
ไม่มีวันธรรมดา
Mat Chi Maa
แค่หายใจ
Stand Behind The Yellow Line
ขี้งอน Peevish
Lord Liar Boots
มีเพียงสองเรา
Honey Money
ฉันเองช่างต้อยต่ำ
Bear-Garden
Memory Lane
The MOBs
Darwin Song
Damnwrong
สวยอันตราย
The Jerm
ยานอนหลับ (ไลลา)
Tabasco
จักรวาลวิทยา
Apple Girls Band