จำนวน 20 เพลง
Drunk Texting feat. Takahashi Kai
Max Jenmana
She's gone
Hi Sean
ข้างเดียว
Chart Suchart
คำถามที่ไร้คำตอบ
Story and Feel.
ไม่เข้าใจจริงจริ๊ง
sor sor toey
message
Imminimus
Ghost
quicksand bed
I Like You
EAOWEN
Communication
IN THIS PEACE
Conversating
Penny Time
การสื่อสาร
Smallroom Compilations
ใครจะรู้ - How Do I Know
Smallroom Compilations
วอนสายลม
thong
ทุกคำตอบ
Lemon Soup
ผู้เชี่ยวชาญ(ด้านความผิดหวัง)
GALOTT
อย่ามาทำร้ายกันเลย
The White Hair Cut
อย่าเป็นฉันเลย
Uncle Ben
รู้แล้วที่เธอบอก
PLASUI PLASUI
พยางค์เดียว
Youth Brush
No Matter What I Say
Varis