จำนวน 10 เพลง
ทิ้งเบอร์ไว้เลย (Ting Ber Wai Leoy)
FORD TRIO
First Jobber
KDDNG
โตไปด้วยกัน
Uncle Ben
Hello, Anxiety
Phum Viphurit
คนที่ยังไม่พร้อม
Somkiat
เพียงสิ่งเดียว
Solitude Is Bliss
บ่า
Moving And Cut
317
LAAN
ลาก่อน
YourMOOD
เจ้านาย
RE-HEAR EXPERIENCE