จำนวน 12 เพลง
ไม่อาจอธิบาย - Seal Pillow
happen!ng music compilation
หรือว่าฉันคิดไปเอง
Pumpkins At Alaska
เคย (strangers)
loserpop
แค่ผ่านมาเจอ
Superbaker
ถาม (DAMSEL IN DISTRESS)
TELEx TELEXs
ฝากไว้กับดาว
Whal and Dolph
N.
Varis
ไม่ใช่มนุษย์ (android)
SLUR
เธอคือความฝัน
Proud
เพียงฝัน
PLASUI PLASUI
ว๊อทเดอะฟัค
YENTED
ไม่เป็นจริง
Folk9