จำนวน 17 เพลง
Child Again
Apartment Khunpa
Darkest Day
The Caption
Frog
Penguin Villa
Roads
Napat Snidvongs
เพลงปลอบใจ (Heart Song)
Kawin Kornthong
บ้านของหัวใจ (Superbaker Cover)
Summer Dress
Freaky Guy
Gorn clw
ICU
l _ / \ - l _ / \
SØAR FLiT - ช้า ช้า (Slow)
Soar Flit
เคมี
No Signal Input Compilations
กระดาษ
Solitude is Bliss
เพียงแค่เรา
SAPAP SUPAP
อย่างน้อย
Desktop Error
เปลือก
Goose
5.19
MANY DAYS LAST
อุโมงค์เวลา
Inspirative
Sanagito
aire