จำนวน 16 เพลง
Child Again
Apartment Khunpa
Darkest Day
The Caption
Frog
Penguin Villa
Roads
Napat Snidvongs
บ้านของหัวใจ (Superbaker Cover)
Summer Dress
Freaky Guy
Gorn clw
ICU
l _ / \ - l _ / \
SØAR FLiT - ช้า ช้า (Slow)
Soar Flit
เคมี
No Signal Input Compilations
กระดาษ
Solitude Is Bliss
เพียงแค่เรา
SAPAPSUPAP
อย่างน้อย
Desktop Error
เปลือก
Goose
5.19
MANY DAYS LAST
อุโมงค์เวลา
Inspirative
Sanagito
aire