จำนวน 12 เพลง
ทีหลังจะรักใครก็ดูให้ดีก่อน
wish.
คนสวย Ft. AUTTA
Pae Arak and the Pisat Band
ออกมายัง
ANATOMY RABBIT
ซับ feat. ว่าน วันวาน
BOWKYLION
มึงนี่มัน
Somkiat
มันเป็นใคร (Alright)
Polycat
เสียเวลาย้อนเวลา
The Bandit Boy
เสียเวลา
Anything Else
อีกครั้ง (once)
loserpop
ไม่น่าเลย (deliberateselfharm)
WORRX
Bad Old Days
TELEx TELEXs
มาโซคิสม์
Mirrr