จำนวน 7 เพลง
Reverse
Assajan Jakgawan
ไม่เคยรู้
Assajan Jakgawan
Secretive (บอกไม่ได้)
Sqweez Animal
Enough
Assajan Jakgawan
พัดลม
Assajan Jakgawan
มอเตอร์ไซค์ (Motorcycle)
Sqweez Animal
เพลงร่างกาย
Assajan Jakgawan