จำนวน 22 เพลง
ของขวัญเปื้อนฝุ่น - Commentary
Fungjai
ของขวัญเปื้อนฝุ่น
Yarinda & Friends
Belong - Commentary
Fungjai
Belong
Yarinda & Friends
ทุกที - Commentary
Fungjai
ทุกที
Yarinda & Friends
หายใจเป็นรัก - Commentary
Fungjai
หายใจเป็นรัก
Yarinda & Friends
ปล่อย - Commentary
Fungjai
ปล่อย
Yarinda & Friends
Infinite - Commentary
Fungjai
Infinite
Yarinda & Friends
แค่เธออย่าไป - Commentary
Fungjai
แค่เธออย่าไป
Yarinda & Friends
ฉันพอเข้าใจ - Commentary
Fungjai
ฉันพอเข้าใจ
Yarinda & Friends
โลกสีขาวดำ - Commentary
Fungjai
โลกสีขาวดำ
Yarinda & Friends
Perfect - Commentary
Fungjai
Perfect
Yarinda & Friends
You and Me - Commentary
Fungjai
You & Me
Yarinda & Friends