จำนวน 18 เพลง
ก่อนหน้านี้ไม่นาน - Commentary
Fungjai
ก่อนหน้านี้ไม่นาน
Stoondio
ก้าวก่าย - Commentary
Fungjai
ก้าวก่าย
Stoondio
บทกวี - Commentary
Fungjai
บทกวี
Stoondio
ผ่านมาผ่านไป - Commentary
Fungjai
ผ่านมา ผ่านไป
Stoondio
พยากรณ์ - Commentary
Fungjai
พยากรณ์
Stoondio
ภาวนา - Commentary
Fungjai
ภาวนา
Stoondio
ยินดีที่ได้พบเธอ - Commentary
Fungjai
ยินดีที่ได้พบเธอ
Stoondio
วาจา - Commentary
Fungjai
วาจา
Stoondio
สำคัญ - Commentary
Fungjai
สำคัญ
Stoondio