จำนวน 21 เพลง
Nonsense B
Game of Sounds
Vieil Homme
Flower Dog
Freaky Guy
Gorn clw
Stay With Mom
IT. Project
Pets Make Everything Better
WALTZ
Come Rain or Come Shine
Supergoods
Indoor Plants
Soft Pine
Bamboo
siwanut boonsripornchai
เจ้านกกระจอก (Little Sparrow)
Flower Dog
Desire
WALTZ
Lido
Soft Pine
Need Lyric
Game of Sounds
SBE.
Gorn clw
Lucky, No. 5
siwanut boonsripornchai
To Die
WALTZ
Rush Love
Gorn clw
You and Me
Flower Dog
Intro
Game of Sounds
Hit Me (Ride)
Gorn clw
เผลอนอนต่อ
Soft Pine
Gesture Orange
WALTZ