จำนวน 17 เพลง
2554
Valley Runner
เที่ยว (no you)
Bluekisses
ความเหงามันทำอะไรฉันไม่ได้ [Alone it's be Alright]
COZY LOVER
ความงดงาม
SURAT
ยังไม่ใช่วันนี้ | Someday
Wallrollers
โปร่ง (SLUR Cover)
Zweed n' Roll
เดิน
Kitties Peace
ปัจจุบัน
Poomjit
คืนที่ปวดร้าว
The YERS
Two Millions Thanks - ยา (Medicine)
dessin the world compilation
นิโคติน
Mirrr
Get Love
23'O
แค่วันพรุ่งนี้ที่ไม่มีเรา
Dept
ฉันคือผู้ให้ฉัน
ANATOMY RABBIT
เธออยู่ในนั้น
Jida
ออกไปข้างนอก
Penguin Villa
ปล่อย (Miss)
Clockwork Motionless