จำนวน 18 เพลง
Luke
Solitude is Bliss
Surfin' Baby
Gym And Swim
เรื่องขำ ๆ
Yanin x Casinotone
Semi-Sec
Hariguem Zaboy
My Majesty The King
S.O.L.E.
Bangkok Teenage Renaissance
S.O.L.E.
Like a Magic
S.O.L.E.
Miss Summer
temp.
Motel California
temp.
Lost in Jane
Solitude is Bliss
Whispering
Hariguem Zaboy
ไม่มีสิ่งใดไม่ชัดเจน [Nothing is unclear]
Yanin
YUUWAHUU
Gym And Swim
Sunrise
Gym And Swim
WHO THE HELL
Yanin x Casinotone
Moonshine
temp.
ใหม่ซ้ำเดิม
Solitude is Bliss
The Colour
Hariguem Zaboy