จำนวน 12 เพลง
SONG4U
Gym And Swim
Don’t Leave Me Behind Feat. Sunset Rollercoaster
Gym And Swim
Arizona
Gym And Swim
It's Alright
H 3 F
Ain't Coming Home
H 3 F
City Lights
H 3 F
Waste My Time
H 3 F
KARMA SOUND SYSTEM
Srirajah Rockers
Fly Me to Zion!
Srirajah Rockers
Hi-Speed Love
Srirajah Rockers
Blueberry
The Fur.
Short Stay
The Fur.