จำนวน 19 เพลง
มีความจริงบางอย่างที่เธอไม่ควรรู้
Whal and Dolph
ภาพ ความจริง เวลา
MALIWANs
ปิดบังความจริง
Darwin's Boys
ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
Johnnie Runner
ความจริงของความจริง
The Darkest Romance
ความจริงที่แก้ไขไม่ได้
Story and Feel.
บุคคลอันตราย (Toxic Mess)
fluffypak
ไม่มีความลับใด (Mixtape)
FREEMAN
ความลับของจักรวาล
Cher Are Not Alone
ความลับ
SLUR
ถามเธอว่าได้ไหม
Apollo Thirteen
รักที่เธอบอกมา
Moving And Cut
คำที่ไม่อยากพูดเลย
The BoyKor
ไม่อยากฟัง
Serious Bacon
อยากรู้
Plastic Plastic
อยากรู้...เสมอมา
Tattoo Colour
สัญญาที่ไม่จริง
White Rose
Psycho Killer
S.O.L.E.
เลือดชั่ว (Live)
Chanudom