จำนวน 10 เพลง
ท่ามกลางดวงดาว
Postbox
Magic Hour
Chucheewa
Why not me?
choklap.
u and i
YEP MAY YEP
ก็...รู้ดี
SHERRY
สาวพิชัยใจดำ
sor sor toey
ให้
Youth Brush
เปลี่ยนทิศ
Desktop Error
Dance with me
Blackbeans
สิ่งดีๆ
Goose