จำนวน 18 เพลง
Labelle
TELEx TELEXs
ไม่เป็นไรหรอก
NAP A LEAN
มันเป็นใคร (Alright)
Polycat
โอ๋
Seal Pillow
Best Daughter
Youth Brush
สิ่งที่ชัดเจน
Stubborn
Tersong (เธอซอง) - Puttronic
Cafe Music Compilation
ฉันคนเดียวที่รู้
Musketeers
ไม่ใช่ฉัน
Folk9
ใครจะรู้
Rock Paper Scissors
ใกล้ตัว(BEHALF)
Somkiat
Just Friend
Yimgrimm
พูดมาเลย
Asanee Chotikul
ก็แค่คนดี Feat. Aek BlackHead
Portrait
ฉันไม่คู่ควร
Finalez
ก้าวก่าย
Stoondio
มนุษย์ล่องหน
Superbaker
ขัดใจ
COLORPiTCH