จำนวน 29 เพลง
ขอให้เธอ (For You)
Napat Snidvongs
YUUWAHUU
Gym And Swim
Nature Dreams
Pirakarn
เชิญแบก
Summer Dress
Fade Away
Fwends
Your Shining
Katuru
ก้าวก่าย
Stoondio
Home Alone
Soranut Masayavanich
Here
KOBE
Once - Koichi Shimizu
SO::ON DRY FLOWER Compilation
Give - Youth Brush
SO::ON DRY FLOWER Compilation
US
FOLK WHITE
M.E.U.R.
Chinnawess
อยากอกหักแต่อุปสรรคติดที่หน้าตา
BEATBOYZ BANGKOK
ควัน - ลัทธิปลาวาฬ
Minimal Compilation
Song of Departure
New Mandarin
พบ
Pinn
Adore
Phum Viphurit
Secretive (บอกไม่ได้)
Sqweez Animal
รมิตา
Seal Pillow
สวยไปหมด ft. สวย สโรชา
BAY BAY BROTHERS
สองเท้า
Postbox
You Complete Me
Tue'sday
Miss Electric
Stubborn
เพลงรัก (Love Song)
Pae Arak and the Pisat Band
Promotion
Kunkrub
อากาศร้อนๆ
Tattoo Colour
ร้อน
Abstraction XL
The Tree
Basement Tape