จำนวน 7 เพลง
1-10 (Live)
Summer Dress
1917 (Live)
Summer Dress
The Beatles Fever (Live)
Summer Dress
Soundscape (Live)
Summer Dress
D-OK (Live)
Summer Dress
Synthesizer (live)
Summer Dress
บ้านของหัวใจ (Live)
Summer Dress