จำนวน 22 เพลง
วันไร้สมอง
Proud
Motel California
temp.
เก็บเล็กผสมน้อย
Srirajah Rockers
วันสบาย
Aphirom
Dancing On The World
HubbaBubbas
Vacation Time
Part Time Musicians
ทัศนศึกษา
Seal Pillow
ช่างมัน (WHATEVER)
Somkiat
พักสักที
Jelly Rocket
I Don't Know
Yellow Fang
โลกยังไม่แตก
Ten To Twelve
เปิดเพลงไหน เปิดเมื่อไหร่ ก็ยังสวยงาม
Tattoo Colour
เปิดเพลงแล้วร้องตาม
Superbaker
Evening
SASI
Lose Control / วันไร้สติ
Soundlanding
สปิน (Acoustic)
Death Of A Salesman
Moondog
JPBS
Octopussy
Gym And Swim
Alright feat.Yanin
Orbital XX
คนึงเจ้า
Toss
ความเร็วแสง (Speed of light)
Stay Sixteen
Dream Catcher
SLEEPY PUPPY