จำนวน 21 เพลง
คืนที่ยาวนาน
Sri Rung Reung
Good Old Days
sillyJack
Now or never
EAOWEN
แก้มน้องนางนั้นเเดงกว่าใคร
kiankai lae waanit
Eyes
Current Eddy
Get Love
23'O
Cycle
Tokyolite
Yellow Place
Pooklooque
ฟ้าที่เปลี่ยน
SUTHEP BAND
Summer Down
THE VUNIYERSE
หอม (love remains the same) feat.neoy pajamus
PLUSMIND
ฝันดี
THE GORILLASWIMS
จากพื้นโลกถึงดวงดาว
This lost radio
เป็นตะลิโตน
TAITOSMITH
Please don't
Deep Sky Object
แค่เพียงคืนนี้.. - เฟิร์น เมธาวี
Sbyderman
การเดินทาง
THE ZEHN
เพื่อนหายเพราะเสี่ยงทายคุกกี้
M THARAKON
ติดลมในกระแสเลือด
SUTHEP BAND
ปาท่องโก๋ - CameraRice feat. CobraK, Sit2Ace
CameraRice
Baba Yaga - อย่าให้เป็นเธอ(LoserLoveSong)
Baba Yaga