จำนวน 12 เพลง
อำนาจเจริญ(Powerful)
BOMB AT TRACK
Gravity
Nobuna
Time
BrandNew Sunset
ติดจรัส ตัดจริต
Lord Liar Boots
10 DIMES
ANNALYNN
ไม่สนิทอย่าเล่น (Strange People)
Plot
Mama says
Diaries
Abuse The Youth - ELECTRICITY
dessin the world compilation
เลือดไทย
Kluaythai
ยาแก้แพ้(แม้ไม่พ่าย)
Sound Of Desolate
ตื่นกับฝัน (Awake and Alive)
The Darkest Romance
เผด็จการ (Fish Stop)
The Bandit Boy