จำนวน 15 เพลง
เย็นไว้ก่อน Feat.ละอองฟอง
Tattoo Colour
T T
Two Million Thanks
ทบทวน
Anything Else
ความผิด (WRONG)
The Jukks
ผิด (Envy)
Sleeper 1
เป็นเพราะฝน (Teardrops)
Polycat
กลับมา
Siam Belts Club
ทำไมไม่พูดกันดีดี - TANGLED WIRES x ANDREI
TK Band
กลับมาได้ไหม (กุ๊ก กุ๊ก กุ๊ก)
Chickenspace
โกรธ - Dune
No More Belts Compilation
ขอโทษ
Troop Tower
ถ้าเธอย้อนกลับมา feat.Organ nan
ATTWIT
โอ้กานดา - Lonely Lego
Sbyderman
Unfriend
Helmetheads
ขอโทษ
THE GIMINOTE