จำนวน 15 เพลง
Good Old Days
sillyJack
ฉันยังเก็บไว้ (Girl & Boy) feat. Earth Patravee
Whal and Dolph
อาวรณ์
Polycat
ขอพร
Rock Paper Scissors
Cheat Day
MAMAKISS
ทำไม่ได้ (Hurt)
Phumiphat
Pakorn - ภาพซ้อน
Loyshy
ภาพเก่า (FLASHBACK)
SLUR
สายลม (Hugo Cover)
Yena
4H - Old School (Taken from Scot Landyard)
Clutch-Type Pencil
ความทรงจำในโหลแก้ว
OkGreen
วินเทอร์เรน
YENTED
โลกที่เธอ (Just Here)
Rose Village
แขนซ้าย
BOWKYLION
ที่ผ่านมา (Amnesia)
YERM