จำนวน 16 เพลง
Interstellar
Gramaphone Children
Like This
Kitsch Cat Compilation
เพื่อใคร
Kidnappers
Parallel
White Light
Sand In Your Shoes
Mahajamreon
ร้องให้ลืม
Tagalog
Beautiful Moment
DCNXTR
เมื่อเธอมาส่ง
Polycat
ลืม Feat. หนึ่ง ETC
Doubletap
อ้วนเตี้ย ugly feat.ดี้ (miraculous)
SLUR
Venue feat. ' Nacca
Space360
I'll Be There
Electra Complex
Heart
Meawer
Continental Affair
Cyndi Seui
ฝันส่วนตัว
Barbies
Step
Stylish Nonsense