จำนวน 12 เพลง
Hello, Anxiety
Phum Viphurit
มิดชิด
Polycat
พร
Penguin Villa
เพลงร่างกาย
Assajan Jakgawan
Vintage Pic
Solitude Is Bliss
คิดถึงขนาด
Somkiat
คำที่พลาดไป (missing word
SLUR
ช่วงเวลา
Zweed n' Roll
C# M
Stand Behind The Yellow Line
ลั่นทม
Goose
Bangkok Teenage Renaissance
S.O.L.E.
ขอบคุณ
SLUR