จำนวน 8 เพลง
Sex Drug Rock n’ Roll (Live)
Sho Chotinun
เพลงผีหลอก (Live)
Sho Chotinun
เจือจาง (Live)
Sho Chotinun
เพียง (Live)
Sho Chotinun
สยามบันเทิง (Live)
Sho Chotinun
เดียวดายและแสงดาว (Live)
Sho Chotinun
กุญแจ (live)
Sho Chotinun
อยู่ให้ฉัน (Live)
Sho Chotinun