จำนวน 28 เพลง
ใหม่ซ้ำเดิม
Solitude Is Bliss
รอยต่อ | Coming of Age
Mattnimare
อีกยาวนาน (Eternity)
Monomania
กรอบนอกนุ่มใน
TUANIM
คนนอก The Outsider
Migrate to the Ocean
ป่าสนในห้องหมายเลข 1
Greasy Cafe'
ควัน - ลัทธิปลาวาฬ
Minimal Compilation
กลัวเกินก้าว
Mattnimare
เหตุผล: Buddhist Holiday - Acoustic Version
Panda Records Compilation
หรือ (OR)
SLUR
ฝิ่นหนาว (Winter Opium)
JINTA
The Future Light (อนาคตรัศมี)
Chladni Chandi
ปล่อยยาน สละยาน ปล่อยวาง
No Signal Input Compilations
กลับไปที่เดิม
Arai Ja
สปิน (Acoustic)
Death Of A Salesman
Vintage Pic (Solitude is Bliss cover)
Penguin Villa
Vague
Supagorn
รุ้งสีเทา (No Rainbow [after this rain])
Monomania
Reverse
Assajan Jakgawan
กลับมาที่เดิม
Alyn
In My Dream
Smallroom Compilations
ความทรงจำถาวร | Rom
Mattnimare
ร (W8)
Gene Kasidit
ปล่อยให้ตัวฉันไป
Moving And Cut
ลอยมา ลอยไป
Moderndog
ฉันมารถไฟ
DEEJAA
มนุษย์อุปโลกน์ (Assumed Human)
Chladni Chandi
ระบำ - VEGA
No Signal Input Compilations