จำนวน 12 เพลง
รอยกระพริบตา
Greasy Cafe'
ทบทวน
Anything Else
ทบทวน
Bhode Tanit
หรือ (OR)
SLUR
ไม่เคยเข้าใจเรื่องที่ต้องเข้าใจ
Lomosonic
อีกยาวนาน (Eternity)
Monomania
ทบทวน
Moderndog
ขอ
Desktop Error
Photograph
Armchair
กลับไปที่โลก
Penguin Villa
ห้องกระจก
Safeplanet
ตัวเราของเรา + นาคำน้อย
Poomjit