จำนวน 11 เพลง
วัทเดอะฟัค (Live)
YENTED
รักจางจางที่อ่างแม่ต๋ำ (Live)
YENTED
รอยประหลาด (Live)
Chanudom
เลือดชั่ว (Live)
Chanudom
ชนุดม (Live)
Chanudom
เพื่อนไม่จริง (Live)
Polycat
เป็นเพราะฝน (Live)
Polycat
เวลาเธอยิ้ม (Live)
Polycat
พบกันใหม่ (Live)
Polycat
มันเป็นใคร (Live)
Polycat
Tigger Uppercut (Live)
Polycat