จำนวน 6 เพลง
อ้ายอยู่ไส (Live)
Rasmee
ลำดวน (Live)
Rasmee
มายา (Live)
Rasmee
สวยไทย (Live)
Rasmee
เมืองชุดดำ (Live)
Rasmee
อารมณ์ (Live)
Rasmee