จำนวน 8 เพลง
สูญ (Live)
Greasy Cafe'
ประโยคบอกเล่า (Live)
Greasy Cafe'
ความบังเอิญ (Live)
Greasy Cafe'
ความเลือนลาง (Live)
Greasy Cafe'
หมุน (Live)
Greasy Cafe'
ฝืน (Live)
Greasy Cafe'
ภายใต้ท้องฟ้าสีดำ (Live)
Greasy Cafe'
สิ่งเหล่านี้ (Live)
Greasy Cafe'