จำนวน 9 เพลง
Wednesday (Live)
Soundlanding
Happiness Time เวลาแห่งความสุข (Live)
Soundlanding
Minor Days (Live)
Soundlanding
ทุกเวลา (Crub Cover)
Soundlanding
Answer คำตอบ (Live)
Soundlanding
Tonight โบยบิน (Live)
Soundlanding
My Whispering ได้ยินการเปลี่ยนแปลง (Live)
Soundlanding
Blinded Spot ภาพติดตา (Live)
Soundlanding
Lose Control วันไร้สติ (Live)
Soundlanding