จำนวน 9 เพลง
You Are Here (Live)
aire
Pyramid Sequence (Live)
aire
Whitering (Live)
aire
Z (Live)
aire
Last Goodbye (CANA cover)
aire
Mizukiri (Live)
aire
Turkish Ice (Live)
aire
Sanagito (Live)
aire
ฺBefore Flight (Live)
aire
ยังไร้ความเคลื่อนไหว
เพลงของพวกเขาจะมาให้พวกคุณรับฟังได้ในเร็วๆ นี้