จำนวน 8 เพลง
umm (Live)
Youth Brush
ไม่แปลก (Live)
Youth Brush
Best Daughter (Live)
Youth Brush
ชื่อเพลงไรดี (Live)
Youth Brush
เพลงที่ชอบ (Live)
Youth Brush
พบ (Live)
Youth Brush
ไป (Live)
Youth Brush
คนหนึ่ง (Live)
Youth Brush
ยังไร้ความเคลื่อนไหว
เพลงของพวกเขาจะมาให้พวกคุณรับฟังได้ในเร็วๆ นี้